Dierentehuis Levenslust

Pension CrumselaerIn de regel laat een (verwilderde) zwerfkat zich niet zo makkelijk pakken.

Voor het vangen van de kat(ten) kunt bij ons tegen betaling van €50,- borg (deze krijgt u terug bij het retourneren van de vangkooi) een vangkooi lenen.

Onze medewerkers zullen u het gebruik van de vangkooien uitleggen.


Inperking overlast door zwerfkatten.


Het probleem van overlast door zwerfkatten wordt vaak veroorzaakt doordat kattenliefhebbers een paar katten, die in de wijk zwerven, uit medelijden gaan bijvoeren. Door het rijke voedselaanbod neemt het aantal katten sterk toe, totdat de mensen in de buurt er echter overlast van ondervinden en de hulp inroepen.


Uit onderzoek en door ervaringen in de praktijk is gebleken dat het geen zin heeft om hele kattenpopulaties te vangen en af te maken.

Er ontstaat dan een zogenaamd vacuümeffect en de lege plaatsen worden al snel opgevuld door andere katten.

Dit is ook wel te verklaren. Voorheen leefde er op die bepaalde plek een groep katten, aangezien de habitat daar

blijkbaar geschikt voor was: voldoende voedsel en schuilgelegenheid.

Wanneer een gehele groep wordt weggevangen, blijft de habitat geschikt voor katten en zullen katten vanuit de

randgebieden, die misschien een minder geschikte habitat hebben, deze plek snel opvullen en zich voortplanten. Het probleem blijft daardoor voortbestaan.


ZWERFKATTEN

Het is een veel betere methode om in de wijk de katten te castreren en terug te zetten in het gebied waar ze vandaan komen. Het blijkt dat ook na castratie het algemene sociale gedrag van de katten vrijwel niet gewijzigd is, de groep als geheel blijft bestaan en dat vreemde katten niet in de groep worden opgenomen. De groepsgrootte blijft stabiel, aangezien er geen nieuwe dieren geboren worden.


Het weghalen van alle katten heeft pas zin als de habitat totaal ongeschikt zou worden gemaakt voor katten. Dit is echter in de praktijk vrijwel nauwelijks realiseerbaar. Bovendien kleven er vele morele bezwaren aan het doden van al deze dieren, mede omdat het probleem door de mens veroorzaakt wordt. Castratie van de katten en het terugplaatsen in het gebied van herkomst is daarom de beste oplossing.


In het asiel worden jaarlijks tientallen “wilde” zwerfkatten opgevangen.

De dieren verblijven in kleine ruimtes om het voor de verzorgers zo veilig mogelijk te maken. De dieren vertonen veel stress en zijn naar onze mening diep ongelukkig.


De verwilderde katten zijn een grote bron van  ziektes en brengen de gezondheid van de asielkatten in gevaar.

Bij ziekte is het bijna onmogelijk om ze de behandeling te geven die zij nodig hebben.

Het plaatsen van deze dieren is niet  tot nauwelijks mogelijk. De enige oplossing is dan om het dier toch te euthanaseren.


Het asiel is absoluut geen “afmaakcentrum” maar voor de verwilderde katten wordt het naar

het asiel brengen al snel als een oplossing gezien.

Het asiel vindt dat zij de mensen op hun verantwoording hiervoor mogen wijzen.

Daarnaast biedt het asiel de hiernaast geschreven oplossing aan.

De oplossing die wij kunnen bieden is als volgt:

TNR (Trap Neuter Return)


*     Verzorgen van vangkooien.

*     Bij binnenkomst in het asiel wordt er gekeken of het inderdaad om een    

       “wilde” kat gaat.

*     Katten steriliseren / castreren, evt. herkenbaar maken door knipje in het oor.

*     Bij drachtige poezen worden de kittens geaborteerd.

*     De katten verblijven (indien nodig) enkele dagen, om aan te sterken, in het asiel en                                   

       worden vervolgens terugzet

*     Verwilderde kittens blijven op de locatie tot de moeder gevangen is. Zodra moeder                    

       gevangen is worden de kittens opgenomen in het asiel, zo mogelijk gesocialiseerd en            

       geplaatst.

*     Plaatsbare katten worden gewoon opgenomen in het asiel.

*     De dierenarts bepaalt in overleg met de    beheerster of het dier goed gezond is,

      zo niet wordt er in overleg een eventuele behandeling besproken.

*     Ernstig zieke dieren worden in overleg   met dierenarts, in het belang van de

      kat maar ook zeker in het belang van de andere katten, geëuthanaseerd.


Naar ons idee voor beide partijen een diervriendelijke oplossing.

U kunt ons bellen als het bijvoorbeeld gaat om:


     *         een of meerdere zwerfkatten bij u in de buurt, die al dan niet overlast veroorzaken.

     *         een zwerfkattenkolonie (een grote groep verwilderde katten die zich blijft vermeerderen).

     *         een moederpoes met kittens die op straat leeft of buiten verscholen ligt.

     *         kittens die zonder moeder over straat zwerven.

ONZE METHODE

TNR

HULP NODIG?